Skolen gir utdanning i yrkesfag for personer som av ulike årsaker har falt ut av det offentlige skolesystemet.

Undervisningen foregår i små klasser med tett oppfølging, og passer godt for personer med ulike utfordringer som lese- og skrivevansker, psykiatri, mobbeproblematikk, og rehabilitering etter endt rusbehandling.

Vegår videregående skole ligger i landlige omgivelser i Vegårshei kommune.

Vegår videregående skole driver etter godkjente læreplaner. Skolen har kristen formålsparagraf og har to timer kristendomskunnskap i uken.

Vegår videregående skole AS, eies av Stiftelsen Karmsund ABR senter.