Arbeidet med oppstart av VEGÅR VGS er i gang.

«Det arbeides nå med å kontakte mulige samarbeidspartnere for å finne både elever og lærere til skolen. Og det er sendt søknad til kommunen for å få på plass kommunale godkjenninger.
 
 
Vi har godt håp om at vi får på plass både lærere og elever til skolestart medio august.
I år blir tilbudet ved skolen begrenset til vg 1 restaurant og matfag, og godkjenningen er på 22 elever, men vi må ha minst 10 elever som har søkt skolen ved oppstart for at det skal være økonomisk forsvarlig.
 
 
Når det gjelder lærere vil det i år være relativt små stillinger og kanskje vi det være mest interessant for lærere som har undervisningskompetanse for videregående skole og er pensjonister. Når tilbudet utvides etter hvert vil det bli større stillinger.
 
 
Elevgrunnlaget er elever som trenger et mer tilrettelagt tilbud både rett fra ungdomsskolen og elever kanalisert gjennom NAV og andre samarbeidspartnere.
På sikt ser vi og på muligheten for å opprette ytterligere linjer både på vg1 og vg2.»
 
Erik Værland
Prosjektleder

Skolen gir utdanning i yrkesfag for personer som av ulike årsaker har falt ut av det offentlige skolesystemet.

Undervisningen foregår i små klasser med tett oppfølging, og passer godt for personer med ulike utfordringer som lese- og skrivevansker, psykiatri, mobbeproblematikk, og rehabilitering etter endt rusbehandling.

Vegår videregående skole ligger i landlige omgivelser i Vegårshei kommune.

Vegår videregående skole driver etter godkjente læreplaner. Skolen har kristen formålsparagraf og har to timer kristendomskunnskap i uken.

Vegår videregående skole AS, eies av Stiftelsen Karmsund ABR senter.