1.   «Er det skolepenger på Vegår videregående skole siden det er en friskole?»

Svar: -Nei, det koster ikke noe å gå på skolen. Du får låne bøker og PC, klær og utstyr lånes også ut.

3.  «Må jeg ta alle fag om igjen, selv om jeg har karakter i noen fag fra før?»

Svar: -Du trenger ikke ta opp igjen fag du har karakter i fra før, men vi råder våre elever til å følge fullt studie.

4.  «Må jeg være kristen for å begynne på skolen?»

Svar:- Det må du ikke. Vi har to timer i uka med kristendomsundervisning som er obligatorisk og godkjent av Udir. Vi starter også dagene med noen minutter frivillig andakt.