Du fortjener en ny mulighet 😊

Vegår videregående skole er en skole for mennesker som har falt ut av skole og yrkesliv av ulike grunner. Det kan være ADHD, lese- og skrivevansker, sosial angst, psykiatri eller rusbakgrunn.

Vi starter med vg1 Restaurant og matfag høsten 2021 og vg2 Kokk- og servitørfag høsten 2022.

Vi er her for deg som trenger en ny sjanse til å ta utdanning. Alle har vi vår bakgrunn og utfordringer – alle fortjener en ny mulighet. Den får du hos oss!

Vegår videregående skole er en liten skole med små klasser og tett oppfølging. Våre ansatte er erfarne fagfolk som vil jobbe for at du skal lykkes.

Vegår videregående skole er det tilbudet som ofte mangler når mennesker er ferdig med rusbehandling, soning, eller av andre grunner er klar for skole. Skolen kan godt ses på som et toårig ettervern, eller stabilisering – en plass for å innarbeide gode rutiner og danne nye nettverk – samtidig som en får en utdanning.

Vi har god støtte i næringslivet. Bedrifter tar imot elever i utplasseringsperioder på vg2 og er positive til læreplasser til elevene våre, etter endt utdanning. Alle er interessert i at du kommer videre i livet!

Vegår videregående skole eies av Stiftelsen Karmsund ABR-senter som har jobbet med rusmisbrukere i 30 år.

Stiftelsen startet Hauge videregående skole på Karmøy høsten 2017. Hauge vgs henvender seg til samme elevgruppe som Vegår vgs. Hauge har hatt elever fra 17 – 50 år. Det er aldri for sent å ta utdanning. Hauge vgs startet med Bygg- og anlegg høsten 2017. Høsten 2018 begynte vi med Restaurant og matfag. Høsten 2021 skal vi starte med Anleggsgartner og Salg, service og reiseliv.