Rektor: Rolf Jarl Sjøen på telefon 908 94 849, mail: rektor@hauge-vgs.no

Adresse:      Myrekjærveien 10

4985 Vegårshei

Organisasjonsnummer:     9245 35 784

    Navn:
    Emne:(*)
    Hva kan vi gjøre bedre?(*)