Skolen gir utdanning i yrkesfag for personer som av ulike årsaker har falt ut av det offentlige skolesystemet.

Vårt tilbud er programfaget «Restaurant og matfag».

Fra høsten 2022 starter vi opp med Vg1 Restaurant og matfag, og vil tilby Vg1 og Vg2 restaurant og matfag fra høsten 2023 🙂

Alle fag undervises etter offentlig godkjent læreplan.

Undervisningen foregår i små klasser med tett oppfølging, og passer godt for personer med ulike utfordringer som lese- og skrivevansker, psykiatri, mobbeproblematikk, og rehabilitering etter endt rusbehandling. 

Vegår videregående skole ligger i landlige omgivelser i Vegårshei kommune.

Skolen har kristen formålsparagraf og har to timer kristendomskunnskap i uken, også etter offentlig godkjent læreplan. 

Vegår videregående skole AS, eies av Stiftelsen Karmsund ABR senter.